Refundacja poniesionych kosztów medycznych poza siecią placówek LUX MED

W ramach benefitu LUX MED zakupionego za pośrednictwem naszego Stowarzyszenia można uzyskać zwrot całości lub części kosztów poniesionych za usługi medyczne wykonane poza placówkami LUX MED.

Wartość procentowa refundacji jest zależna od rodzaju posiadanego pakietu medycznego LUX MED i wygląda to następująco:

 • Pakiet Premium – możliwość zwrotu 100% poniesionych kosztów
 • Pakiet Comfort i Comfort Plus – możliwość zwrotu 70% poniesionych kosztów

Limit sumy refundacji jest taki sam dla wszystkich rodzajów pakietów i i wynosi 500 zł kwartalnie na osobę.

Jak skorzystać z refundacji?

 • Zapoznaj się z Regulaminem refundacji – znajdziesz w nim m.in. informację, jakie dokumenty będą Ci potrzebne, aby udokumentować poniesione koszty
 • Skorzystaj ze świadczenia zdrowotnego i dokonaj płatności
 • Pobierz fakturę VAT lub rachunek za wykonane świadczenie i dopilnuj by zawierała ona specyfikację wykonanych usług niezbędną do dokonania zwrotu kosztów
 • Wypełnij Wniosek o refundację – pobierzesz go tutaj
 • Prześlij wypełniony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty na adres: LUX MED Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24 F, 02-135 Warszawa z dopiskiem: Refundacja – na przesłanie wniosku masz 3 miesiące od dnia wykonania świadczenia

Dokumentem potwierdzającym poniesienie kosztów świadczenia jest oryginał faktury VAT albo rachunku. Nie jest nim paragon fiskalny.

Jeśli w trakcie konsultacji lekarz wykonuje dodatkowe badania (np. badanie USG) lub zabiegi, które wpływają na wysokość ceny – każda z tych usług powinna być wyszczególniona oddzielnie. W przypadku braku takiej informacji, gdy jednocześnie cena usługi jest znacząco wyższa od ceny analogicznej usługi w LUX MED, konieczne będzie dostarczenie kopii dokumentacji medycznej, co wydłuży czas oczekiwania na zwrot poniesionych kosztów.

Faktura VAT albo rachunek powinny:

 • być wystawione na osobę korzystającą ze świadczeń, a w przypadku dziecka do 18 r.ż. – na rodzica lub opiekuna
 • zawierać dane osoby korzystającej ze świadczeń – co najmniej imię, nazwisko i adres
 • jeśli osobą korzystającą jest dziecko do 18 r.ż., a faktura wystawiona jest na rodzica lub opiekuna, w treści faktury powinny się znaleźć dane dziecka – co najmniej imię, nazwisko i adres
 • zawierać wykaz wykonanych świadczeń
  • nazwę usługi
  • ilość realizacji każdej z usług
  • datę wykonania usługi (jeśli inna niż data wystawienia faktury)
  • cenę każdej wykonanej usługi

Zwrot kosztów otrzymasz w terminie do 30 dni od wpłynięcia kompletnego wniosku. Kwota refundacji przekazywana jest przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku dotyczącym refundacji oraz w regulaminie, które można pobrać poniżej.


MATERIAŁY DO POBRANIA

WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW MEDYCZNYCH LUX MED

SWOBODA LECZENIA – PRZEWODNIK

SWOBODA LECZENIA – REGULAMIN

Scroll to top