Refundacja poniesionych kosztów medycznych poza siecią placówek ENEL-MED

Uczestnik benefitu ENEL-MED ma możliwość skorzystania z usługi medycznej (ambulatoryjnej) poza siecią placówek ENEL-MED w ramach usługi „Swoboda leczenia”.

Refundacja obejmuje maksymalny zwrot 70% poniesionych kosztów w zakresie usług dostępnych w pakiecie na rzecz osoby ubiegającej się o zwrot lub przedstawiciela ustawowego (gdy usługa była wykonana na rzecz uprawnionego do pakietu dziecka).

Łączna wartość refundacji w ramach swobody leczenia w danym kwartale nie może przekroczyć 500 zł. Placówki medyczne rozumiane są jako jednostki organizacyjne uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych, działających na terenie zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem możliwości uzyskania refundacji z indywidualnych praktyk lekarskich.

Swoboda leczenia ENEL-MED nie obejmuje wizyt domowych, hospitalizacji, usług szpitalnych, ubezpieczenia zagranicznego, pogotowia i transportu.

W przypadku wykonania usług objętych umową, a wymagających skierowania lekarskiego wystawionego przez lekarza na badania z zakresu:

 • badań endoskopowych
 • badań laboratoryjnych
 • zabiegów ambulatoryjnych
 • tomografii komputerowej
 • rezonansu magnetycznego
 • badania USG
 • badania RTG
 • innego badania wymagającego skierowania

Przed udaniem się na badania pacjent powinien skopiować posiadane skierowanie lekarskie i dołączyć kopię do poprawnie wypełnionego wniosku o refundację.

Po wykonaniu i opłaceniu usługi w placówce medycznej osoba uprawniona powinna przesłać czytelny skan faktury wystawionej na pacjenta/opiekuna prawnego (faktura uproszczona nie jest honorowana) najpóźniej w ciągu 14 dni od daty wykonania usługi na adres wnioski-swobodaleczenia@enel.pl

Zwrot zgodnie z zasadami refundacji zostanie dokonany w przypadku:

 • prawidłowo wypełnionego wniosku o refundację zgodnie ze wzorem
 • terminowo złożonego wniosku
 • dołączenia czytelnego skanu prawidłowej faktury, wystawionej na pacjenta/opiekuna prawnego
 • dołączenia kserokopii skanu skierowania na badania w przypadku usług tego wymagających
 • dołączenia specyfikacji wykonanych usług w sytuacji gdy faktura nie precyzuje dokładnej nazwy wykonanej usługi
 • posiadania przez pacjenta uprawień do refundacji usług w dniu jej wykonania

Zwrot kosztów nastąpi w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury oraz prawidłowo wypełnionego wniosku.


MATERIAŁY DO POBRANIA

WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW MEDYCZNYCH ENEL-MED

ENEL-MED PIGUŁKA WIEDZY

Scroll to top