Poniżej znajdziesz szczegóły dotyczące zapisu do nowej polisy Unum na podstawie dokumentów w formie papierowej

Każdy z ubezpieczonych powinien uzupełnić, podpisać oraz przesłać (bądź dostarczyć) do naszego biura w Komorowie przy ul. Chopina 17  komplet poniższych dokumentów:

1. wniosek Unum o przystąpienie do umowy grupowego ubezpieczenia na życie Ochrona Premium

Proszę zwrócić uwagę na stronę 3 wniosku „Dodatkowe oświadczenia o stanie zdrowia”:

numer 1 –> o wykonywanym zawodzie – obowiązkowo do podpisania przez każdego uczestnika

numer 2 –> o dobrym stanie zdrowia – do podpisania tylko przez osoby zmieniające wariant bądź dokupujące pakiet dodatkowy (którego wcześniej nie posiadały)

numer 3, 4, 5 –> wymagane zgodnie z wybranym pakietem dodatkowym  -> WAŻNE – osoby posiadające pakiet dodatkowy ONKO i/lub KARDIO nie muszą już podpisać tych oświadczeń

 2. deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia UNUM dla Członków StowarzyszeniaWAŻNE INFORMACJE

Karencje będą miały zastosowanie tylko na nadwyżki SU i nowe świadczenia (przy zmianie wariantu podstawowego czy dokupieniu nowego pakietu dodatkowego)

Nowa wysokość miesięcznej składki – należy pamiętać o opłaceniu bądź uregulowaniu różnicy w miesięcznych płatnościach

Numery indywidualnych kont nie ulegają zmianie (są przypisane do konkretnej osoby, a nie produktu)

Dodatkowo wpłat można również dokonywać na „ogólny” numer konta:

23 1600 1169 1876 9467 6000 0001

Odbiorca: Stowarzyszenie dla Zdrowia i Życia

Tytuł: Imię i Nazwisko Ubezpieczonego

Terminy płatności – z góry, maksymalnie do 19 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc ochrony (tj. do 19 lipca za sierpień itd.)
Istnieje również możliwość zapisu online do nowej polisy UNUM – szczegółowa instrukcjaZałączniki do pobrania:

WNIOSEK UNUM

DEKLARACJA STOWARZYSZENIADla ułatwienia można skorzystać ze wzoru wypełnienia wniosku przystąpienia do ubezpieczenia grupowego Unum w ramach Stowarzyszenia dla Zdrowia i Życia:

WZÓR WYPEŁNIANIA WNIOSKUOgólne Warunki Ubezpieczenia Unum Premium:

OWU UNUM PREMIUMScroll to top