Jak skorzystać z benefitu Best Help?

Aby zrealizować świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu Leczenia Poważnych Zachorowań za Granicą Best Help, należy złożyć roszczenie w formie pisemnej do LUX MED Ubezpieczenia. W tym celu prosimy skorzystać z Formularza Zgłoszenia Roszczenia BEST HELP, który usprawnia cały proces.

Po otrzymaniu zgłoszenia roszczenia, LUX MED Ubezpieczenia wstępnie zweryfikuje uprawnienia Ubezpieczonego do skorzystania ze świadczeń zgodnie z ubezpieczeniem Leczenia Poważnych Zachorowań za Granicą – BEST HELP. Jeśli uprawnienia zostaną potwierdzone, LUX MED Ubezpieczenia przekaże zgłoszenie do Further, który będzie odpowiadał za koordynację realizacji świadczeń, takich jak Druga opinia medyczna lub Opieka medyczna za granicą, w imieniu Ubezpieczyciela.

Aby złożyć zgłoszenie roszczenia, należy przesłać wymagane dokumenty drogą pocztową na adres LUX MED Ubezpieczenia, Departament Zarządzania Siecią, ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail roszczenia.ubezpieczenia@luxmed.pl.

 

Korzystanie ze świadczeń w ramach pakietu Best Help – schemat graficzny:


MATERIAŁY DO POBRANIA:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA BEST HELP

Scroll to top