Jak skorzystać z benefitu Best Help?

Aby zrealizować świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu Leczenia Poważnych Zachorowań za Granicą Best Help, należy złożyć roszczenie w formie pisemnej do LUX MED Ubezpieczenia. W tym celu prosimy skorzystać z Formularza Zgłoszenia Roszczenia BEST HELP, który usprawnia cały proces.

Po otrzymaniu zgłoszenia roszczenia, LUX MED Ubezpieczenia wstępnie zweryfikuje uprawnienia Ubezpieczonego do skorzystania ze świadczeń zgodnie z ubezpieczeniem Leczenia Poważnych Zachorowań za Granicą – BEST HELP. Jeśli uprawnienia zostaną potwierdzone, LUX MED Ubezpieczenia przekaże zgłoszenie do Best Doctors, który będzie odpowiadał za koordynację realizacji świadczeń, takich jak Druga opinia medyczna lub Opieka medyczna za granicą, w imieniu Ubezpieczyciela.

Aby złożyć zgłoszenie roszczenia, należy przesłać wymagane dokumenty drogą pocztową na adres LUX MED Ubezpieczenia, Departament Zarządzania Siecią, ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail roszczenia.ubezpieczenia@luxmed.pl.


MATERIAŁY DO POBRANIA:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA BEST HELP

Scroll to top