W razie nieszczęśliwego wypadku niezmiernie ważne jest uzyskanie właściwej pomocy, w tym także szybko przeprowadzone leczenie operacyjne. Ubezpieczenie Ortopedia NNW zapewnia leczenie operacyjne na najwyższym poziomie, a komfortowe warunki hospitalizacji ułatwią i przyspieszą powrót do zdrowia oraz pełnej aktywności w życiu prywatnym i zawodowym. Ubezpieczenie obejmuje 70 procedur, a także przedoperacyjną diagnostykę laboratoryjną i obrazową, transport medyczny do szpitala oraz ze szpitala do miejsca zamieszkania. 

W zakresie operacji planowych występują: operacje stawów, operacje mięśni i ścięgien, operacje złamań kończyn. 
Nasze ubezpieczenie chroni Ciebie i Twoich Bliskich na terenie całego kraju przez 24 godziny na dobę.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI

 • Wysokie Sumy Ubezpieczenia na poszczególne operacje planowe
 • Ubezpieczenie zapewnia ochronę na terenie całego kraju
 • Transport medyczny do szpitala, w przypadku wskazań medycznych transport z jednego do drugiego szpitala oraz ze szpitala do miejsca zamieszkania
 • Sprawna i szybka organizacja operacji planowej
 • Komfortowe warunki pobytu w szpitalu zapewnia wykwalifikowana opieka pielęgniarska oraz pobyt w 1 lub 2-osobowych salach (w zależności od możliwości lokalowych)

ZAKRES UBEZPIECZENIA

1. OPERACJE PLANOWE NW

Zakres ubezpieczenia obejmuje koordynację oraz pokrycie kosztów w całości lub w części, tj. według określonej wartości procentowej, lecz tylko do wysokości Sum Ubezpieczenia niżej wymienionych operacji planowych NW i świadczeń towarzyszących.

Świadczenie operacji planowej NW obejmuje w swoim zakresie następujące elementy składowe: konsultację kwalifikacyjną do zabiegu przez lekarza odpowiedniej specjalności medycznej, kwalifikację anestezjologiczną, procedurę zabiegową, odpowiednie (standardowe i typowe dla danej procedury) znieczulenie, niezbędny medycznie pobyt w szpitalu bezpośrednio wynikający z wykonanej procedury zabiegowej, opiekę lekarską i pielęgniarską podczas pobytu w szpitalu, leki podawane podczas pobytu w szpitalu, sztuczne materiały zespalające złamania kości (druty, śruby, zespolenia), drobne materiały medyczne związane z zabiegiem (nici, szwy), jednorazowe elementy sprzętu wielokrotnego użytku, usługę usunięcia szwów związanych z procedurą zabiegową, konsultację pozabiegową (w terminie do 30 dni od wykonania operacji planowej NW).

Świadczenie operacji planowej NW nie obejmuje: transplantacji organów, tkanek lub komórek, hodowli komórkowych (pochodzenia naturalnego lub sztucznego), w tym także z wykorzystaniem autoprzeszczepu, wszczepiania implantów i urządzeń (chyba, że w opisie operacji planowej NW zawarto należność urządzenia lub implantu w ramach procedury), kolejnych konsultacji w szpitalu poza konsultacją pooperacyjną.

Pobyty w szpitalnych oddziałach leczniczych (za wyjątkiem pobytu w oddziałach pooperacyjnych i intensywnego nadzoru medycznego) odbywają się w salach 1- lub 2- osobowych, jeśli względy medyczne oraz lokalowe na to pozwalają.

Lista Operacji planowych NWSuma ubezpieczeniaUdział Ubezpieczyciela w pokryciu ceny świadczenia
Operacje stawów
Artroskopia operacyjna stawu kolanowego – usunięcie łąkotki 5 800,00 zł 100%
Artroskopia operacyjna stawu kolanowego – usunięcie ciała wolnego 6 300,00 zł 100%
Artroskopia operacyjna stawu kolanowego – szycie łąkotki 6 300,00 zł 100%
Artroskopia stawu kolanowego – rekonstrukcja więzadła pobocznego 6 800,00 zł100%
Artroskopia operacyjna stawu kolanowego – rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego kolana14 800,00 zł 100%
Artroskopia operacyjna stawu kolanowego – rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego kolana25 800,00 zł 100%
Artroskopia diagnostyczna stawu barkowego 6 800,00 zł 100%
Artroskopia operacyjna stawu barkowego – zeszycie stożka rotatorów 10 800,00 zł 100%
Artroskopia operacyjna stawu barkowego – leczenie zwichnięcia 10 800,00 zł 100%
Artroskopia operacyjna stawu barkowego – zespolenie więzozrostu barkowo-obojczykowego10 800,00 zł 100%
Rekonstrukcja stożka rotatorów techniką otwartą 10 800,00 zł 100%
Artroskopia diagnostyczna stawu biodrowego 6 300,00 zł 100%
Artroskopia operacyjna stawu biodrowego 12 800,00 zł 100%
Artroskopia diagnostyczna stawu skokowego 5 800,00 zł 100%
Artroskopia operacyjna stawu skokowego – usunięcie ciała wolnego (synowektomia) 6 800,00 zł 100%
Artroskopia operacyjna stawu skokowego + rekonstrukcja więzadłowa w niestabilności techniką otwartą7 300,00 zł 100%
Artroskopia diagnostyczna stawu łokciowego 5 800,00 zł 100%
Artroskopia operacyjna stawu łokciowego – usunięcie ciał wolnych, uwolnienie zrostów 8 800,00 zł 100%
Operacje mięśni i ścięgien
Szycie ścięgien zginaczy ręki – szew pierwotny 9 300,00 zł 100%
Szycie ścięgien zginaczy ręki – szew wtórny (odroczony) 9 300,00 zł 100%
Rekonstrukcja pierwotna prostowników lub zginaczy ręki 7 800,00 zł 100%
Rekonstrukcja wtórna prostowników lub zginaczy ręki 7 800,00 zł 100%
Zeszycie ścięgna Achillesa 7 800,00 zł 100%
Plastyka ścięgna Achillesa 7 800,00 zł 100%
Szycie ścięgna mięśnia czworogłowego uda / plastyka mięśnia czworogłowego 7 800,00 zł 100%
Operacje złamań kończyn
Zespolenie trzonu kości ramiennej zewnętrznym stabilizatorem (płyta) 9 800,00 zł 100%
Zespolenie trzonu kości ramiennej stabilizacją wewnętrzną (gwóźdź) 6 300,00 zł 100%
Zespolenie oddzielonej nasady kości ramiennej 8 800,00 zł 100%
Zespolenie otwarte złamania kości ramiennej bez wewnętrznej stabilizacji 6 800,00 zł 100%
Zespolenie złamania obojczyka stabilizacją wewnętrzną 6 800,00 zł 100%
Zespolenie otwarte złamania obojczyka bez wewnętrznej stabilizacji 5 800,00 zł 100%
Zespolenie oddzielonej nasady obojczyka 5 800,00 zł 100%
Zespolenie złamania w obrębie przedramienia zewnętrznym stabilizatorem 7 800,00 zł 100%
Zespolenie złamania w obrębie przedramienia stabilizacją wewnętrzną 7 800,00 zł 100%
Zespolenie otwarte złamania kości przedramienia bez wewnętrznej stabilizacji 6 300,00 zł 100%
Zespolenie oddzielonej nasady kości promieniowej lub łokciowej 6 300,00 zł 100%
Zespolenie złamania w obrębie kości nadgarstka lub śródręcza stabilizacją wewnętrzną6 300,00 zł 100%
Zespolenie otwarte złamania kości nadgarstka lub śródręcza bez wewnętrznej stabilizacji6 300,00 zł 100%
Zespolenie złamania kości paliczków dłoni stabilizacją wewnętrzną 6 300,00 zł 100%
Zespolenie otwarte złamania kości paliczków bez wewnętrznej stabilizacji 4 800,00 zł 100%
Zespolenie kości udowej zewnętrznym stabilizatorem (płyta) 10 800,00 zł 100%
Zespolenie kości udowej stabilizacją wewnętrzną 10 800,00 zł 100%
Zespolenie otwarte kości udowej bez wewnętrznej stabilizacji 8 800,00 zł 100%
Zespolenie oddzielonej nasady kości udowej 15 800,00 zł 100%
Zespolenie rzepki zewnętrznym stabilizatorem 6 800,00 zł 100%
Zespolenie rzepki wewnętrzną stabilizacją 6 800,00 zł 100%
Zespolenie otwarte rzepki bez wewnętrznej stabilizacji 3 800,00 zł 100%
Zespolenie piszczeli lub strzałki zewnętrznym stabilizatorem 6 800,00 zł 100%
Zespolenie piszczeli lub strzałki wewnętrzną stabilizacją 6 800,00 zł 100%
Zespolenie otwarte piszczeli lub strzałki bez wewnętrznej stabilizacji 6 800,00 zł 100%
Zespolenie oddzielonej nasady kości piszczelowej lub strzałkowej 6 800,00 zł 100%
Zespolenie kości stępu lub śródstopia przy użyciu zewnętrznego stabilizatora 6 800,00 zł 100%
Zespolenie kości stępu lub śródstopia wewnętrzną stabilizacją 6 800,00 zł 100%
Zespolenie kości paliczków stopy bez wewnętrznej stabilizacji 6 800,00 zł 100%
Zespolenie kości paliczków stopy wewnętrzną stabilizacją 6 800,00 zł 100%
Usunięcie stabilizatora zespalającego zewnętrznego lub wewnętrznego – obojczyk 6 800,00 zł 100%
Usunięcie stabilizatora zespalającego zewnętrznego lub wewnętrznego – kość ramienna6 800,00 zł 100%
Usunięcie stabilizatora zespalającego zewnętrznego lub wewnętrznego – kości przedramienia6 800,00 zł 100%
Usunięcie stabilizatora zespalającego zewnętrznego – kości ręki (nadgarstek, śródręcze, paliczki)6 800,00 zł 100%
Usunięcie stabilizatora zespalającego zewnętrznego lub wewnętrznego – kość udowa6 800,00 zł 100%
Usunięcie stabilizatora zespalającego zewnętrznego lub wewnętrznego – rzepka 6 800,00 zł 100%
Usunięcie stabilizatora zespalającego zewnętrznego lub wewnętrznego – piszczel, strzałka6 800,00 zł 100%
Usunięcie stabilizatora zespalającego zewnętrznego lub wewnętrznego – kości stopy (stępu, śródstopne, paliczki)6 800,00 zł 100%
Przeszczep kostny / wszczepienie materiałów kościozastępczych – obojczyk (leczenie stawu rzekomego)6 800,00 zł 100%
Przeszczep kostny / wszczepienie materiałów kościozastępczych – kość ramienna (leczenie stawu rzekomego)8 800,00 zł 100%
Przeszczep kostny / wszczepienie materiałów kościozastępczych – kość promieniowa lub łokciowa (leczenie stawu rzekomego)7 800,00 zł 100%
Przeszczep kostny / wszczepienie materiałów kościozastępczych – kości nadgarstka i śródręcza (leczenie stawu rzekomego)15 800,00 zł 100%
Przeszczep kostny / wszczepienie materiałów kościozastępczych – kość udowa10 800,00 zł 100%
Przeszczep kostny / wszczepienie materiałów kościozastępczych – rzepka 6 800,00 zł 100%
Przeszczep kostny / wszczepienie materiałów kościozastępczych – kość piszczelowa lub strzałkowa8 800,00 zł 100%
Przeszczep kostny / wszczepienie materiałów kościozastępczych – kości stępu i śródstopia8 800,00 zł 100%

Świadczenia z zakresu diagnostyki obrazowej niezbędne dla określenia typu i zakresu operacji planowej NW poprzedzające jej wykonanie lub wykonywane podczas pobytu w szpitalu związanego z realizacją operacji planowej NW

 • Badania elektrokardiograficzne
 • Badania rentgenowskie
 • Badania ultrasonograficzne
 • Rezonans magnetyczny wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi
 • Tomografia komputerowa wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi
 • Inne badania diagnostyczne

3. Świadczenia z zakresu diagnostyki laboratoryjnej stanowiących badania przedzabiegowe wymienione na poniższej liście:

 •  APTT
 • Glukoza na czczo
 • Grupa krwi
 • HBs Ab/przeciwciała
 • HCV Ab/przeciwciała
 • HIV I/HIV II
 • INR/Czas protrombinowy
 • Kreatynina
 • Mocz − badanie ogólne 
 • Mocznik/Azot Mocznikowy 
 • Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny 
 • Potas/K 
 • Sód/Na 
 • Pobranie krwi

4. Świadczenia transportu medycznego związanego z wykonaniem operacji planowych NW 

Transport Medyczny wynikający ze wskazań medycznych (niemożność samodzielnego poruszania się z przyczyn medycznych, konieczność ciągłej opieki i nadzoru medycznego) transport z miejsca zamieszkania do szpitala, w którym ma być zrealizowana należna w ramach ubezpieczenia operacja planowa NW. Transport ze szpitala do szpitala w przypadku, gdy placówka medyczna, w której przebywa Ubezpieczony, zleca transport medyczny do innej jednostki w ramach kontynuacji leczenia objętego zakresem ubezpieczenia. Transport ze szpitala do miejsca zamieszkania na podstawie zlecenia wystawionego przez lekarza w przypadku, gdy proces hospitalizacji związanej z operacją planową NW należną w ramach ubezpieczenia został zakończony, a stan zdrowia Ubezpieczonego wymaga przewozu transportem medycznym.

Scroll to top